Skip to Main Content
Dewch i ymuno ar tim

Gyrrwr UTT ROTRPCV

Darparwyr Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol ar gyfer Disgyblion Sir Fynwy   

Cludo teithwyr yn ddiogel i ac o’r mannau casglu/gollwng dynodedig yn unol gyda’r safonau sydd eu hangen gan Gyngor Sir Fynwy, Uned Trafnidiaeth Teithwyr.

 

Yn sicrhau bod cerbydau yn cael eu cadw’n lân ac yn gweithio drwy eu gwirio yn ddyddiol yn unol gyda’r gweithdrefnau mewnol.

Cyfeirnod Swydd: ROTRPCV

Gradd: BAND E SCP 14 – 18 £14.17 - £15.17 (Per Anum pro rata £27,334 – 29,269)

Oriau: Dydd Llun i ddydd Gwener (Sifft wedi'i rhannu yn ystod y tymor yn unig 3 awr am 3 awr pm) Mae'r amser dechrau yn amrywio Yn dibynnu ar y Contract a ddyrennir Bydd yr amser Terfynol a ddyrennir hefyd yn amrywio

Lleoliad: Nghil-y-coed a Rhaglan

Dyddiad Cau: 01/08/2024 5:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Bydd angen gwiriad (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)