Dewch i ymuno ar tim

Gweithredydd Switsfwrdd Cyswllt Cwsmeriaid

Rydym yn edrych am aelod tîm brwdfrydig, trefnus a gyda chymhelliant i ddarparu cymorth dros dro yng Nghanolfan Cyswllt Cyngor Sir Fynwy. Byddwch yn cynorthwyo’r tîm drwy ddarparu’r cyswllt cyntaf fel gweithredydd switsfwrdd.

Cyfeirnod Swydd: ENTCDCC04

Gradd: Band D SCP 9 – SCP 13 £21269.00 - £23023.00 Pro Rata

Oriau: 35 awr hyd at 31.10.2022

Lleoliad: Cas-gwent

Dyddiad Cau: 11/07/2022 12:00 pm

Dros dro: Ie, i lanw dros Gyfnod Mamolaeth, 35 awr yr wythnos i ddechrau am 5 mis

Gwiriad DBS: NA Gweithredydd Switsfwrdd Cyswllt Cwsmeriaid