Dewch i ymuno ar tim

Gweithredydd Glanhau a Hylendid (Parhaol)

Mae Antur Awyr Agored Monlife yn awyddus i recriwtio person brwdfrydig i ymuno â’r tîm deinamig yng Nghanolfan Antur Awyr Agored Gilwern.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â thasgau glanhau megis golchi lloriau a waliau, ysgubo, defnyddio sugnwyr llwch, glanhau a thynnu llwch a gwagio biniau sbwriel.

Cyfeirnod Swydd: LLLOECLEG

Gradd: BAND A SCP 1-3 (£18,333 - £18,887) pro rata (£9.50-£9.79 yr awr)

Oriau: 6 awr yr wythnos (ynghyd ag oriau ychwanegol)

Lleoliad: Canolfan Antur Awyr Agored Gilwern

Dyddiad Cau: 26/05/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na