Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Gwybodaeth a Chyngor i Ofalwyr

Rydym yn chwilio am rywun i fod yn rhan o’n Tîm Gofalwyr creadigol, cefnogol a chymwynasgar. Rydych chi’n rhywun sy’n gallu gwrando a deall, fel y gellir cynnig y cymorth cywir i ofalwyr di-dâl. Byddwch yn fedrus wrth ddatblygu a meithrin perthnasoedd gyda thimau/asiantaethau mewnol ac allanol er mwyn iddynt nodi, cefnogi a chynnig cymorth i ofalwyr

Cyfeirnod Swydd: SRS027

Gradd: BAND F SCP 19 – SCP 23 £ 25, 927.00 - £ 28, 226.00 Pro Rata

Oriau: 22 Yr Wythnos

Lleoliad: Ysbyty Cymunedol Cas-gwent, Cas-gwent

Dyddiad Cau: 09/06/2022 5:00 pm

Dros dro: IE

Gwiriad DBS: IE