Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Gofal Cymorth

A hoffech ymuno gyda thîm gwych o bobl?

 

Rydym yn chwilio am berson gofalgar a thosturiol, er mwyn gwella bywydau’r bobl yr ydym yn eu cefnogi. Rydym yn cynnig cyfleoedd o fewn y gymuned ac yn cefnogi’r bobl i wneud pethau sydd o ddiddordeb iddynt, fel canu ar gyfer yr ymennydd, clybiau cinio, grwpiau eglwys.  

 

Ein nod yw cefnogi pobl sydd â Dementia i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol a gwella eu llesiant.  

Cyfeirnod Swydd: SAS156

Gradd: BAND D SCP £21,269 – SCP £23,023 (Pro Rata)

Oriau: 0 Yr Wythnos

Lleoliad: Severn View Cas-gwent (Gweithio yn y gymuned)

Dyddiad Cau: 11/07/2022 12:00 pm

Dros dro: Ydy

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad