Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Gofal a Chymorth

Rydym yn chwilio am unigolion sydd:

  • yn unigolion cadarnhaol a gofalgar
  • sydd eisiau ymuno â’n timau gofal cartref gwych
  • yn unigolion cadarnhaol a gofalgar a hoffai helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth
  • yn credu ei bod yn bwysig ffurfio perthynas gyda’r bobl a gefnogant
  • eisiau ymuno â’n timau gofal cartref gwych.

Cyfeirnod Swydd: SAS118

Gradd: Band D SCP 9 – SCP 13 £23194 - £24948 pro rata

Oriau: Gwahanol oriau (swyddi rhan-amser a llawn-amser ar gael)

Lleoliad: Gwahanol leoliadau o amgylch Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 09/02/2023 5:00 pm

Dros dro: Mae gennym swyddi parhaol a dros dro ar gael

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)