Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Gofal a Chymorth yn Canoli ar y Person

Rydym yn chwilio am unigolion sydd:

 

  • A ydych yn berson positif a gofalgar?
  • A ydych yn berson positif, gofalgar sydd yn dymuno helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth?
  • A ydych yn credu bod ffurfio perthynas gyda’r bobl yr ydych yn cefnogi yn bwysig?
  • A ydych am ymuno gyda’n timau gofal yn y cartref ffantastig?

Cyfeirnod Swydd: SAS385, SAS387 , SAS388

Gradd: BAND D SCP 9 – SCP 13 £20,903 - £22,627

Oriau: Oriau amrywiol

Lleoliad: Gofal Uniongyrchol Cymunedol Gogledd Sir Fynwy, a leolir yn Mharc Mardy.

Dyddiad Cau: 01/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad