Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Gofal a Chymorth yn Canoli ar y Person

  • A ydych yn berson positif a gofalgar?
  • A ydych yn berson positif, gofalgar sydd yn dymuno helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth?
  • A ydych yn credu bod ffurfio perthynas gyda’r bobl yr ydych yn cefnogi yn bwysig?
  • A ydych am ymuno gyda’n timau gofal yn y cartref ffantastig?

 

Cyfeirnod Swydd: SAS 385, SAS 387 , SAS 388

Gradd: BAND D SCP 9 – SCP 13 £21269 -£23023

Oriau: Oriau amrywiol

Lleoliad: Y-fenni

Dyddiad Cau: 29/09/2022 5:00 pm