Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Gofal a Chymorth yn Canoli ar y Person

: Rydym yn chwilio am unigolion sydd:

 

  • A ydych yn berson positif a gofalgar?
  • A ydych yn berson positif, gofalgar sydd yn dymuno helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth?
  • A ydych yn credu bod ffurfio perthynas gyda’r bobl yr ydych yn cefnogi yn bwysig?
  • A ydych am ymuno gyda’n timau gofal yn y cartref ffantastig?

Cyfeirnod Swydd: SAS 385, SAS 387 , SAS 388

Gradd: BAND D SCP 9 – SCP 13 £20,903 - £22,627

Oriau: Oriau amrywiol.

Lleoliad: Gofal Uniongyrchol Cymunedol Gogledd Sir Fynwy, a leolir ym Mharc Mardy.

Dyddiad Cau: 22/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Bydd apwyntiad i’r rôl hon wedi ei eithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac yn amodol ar y gwiriad canlynol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: Gwiriad Manwl gan Wirio’r Rhestr Gwahardd Gweithio ag Oedolion