Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Gofal a Chymorth – Parc Mardy

Rydym yn chwilio am bobl i gefnogi pobl ym Mharc Mardy. Rydym angen pobl sydd yn garedig, wrth eu bodd yn treulio amser gyda phobl eraill, yn hawdd siarad gyda hwy ac yn medru adeiladu perthynas gyda phobl o bob math. Rydym yn chwilio am bobl sydd â sgiliau cyfathrebu ac yn medru gwneud gwahaniaeth.

Rydym yn cynnig cyfradd wych o gyflog gyda thaliadau ychwanegol am weithio ar y penwythnos a gŵyl y banc.

Rydym yn gofalu i wneud gwahaniaeth……. dewch i ymuno gyda ni.

Cyfeirnod Swydd: SAS108

Gradd: BAND D SCP 9-13 [ £23,194 – 24,948 pro rata]

Oriau: 60 awr y mis

Lleoliad: Parc Mardy, Y Fenni

Dyddiad Cau: 28/09/2023 5:00 pm

Dros dro: Na parhaol

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwiriad Datgelu a Gwahardd)