Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Gofal a Chymorth

Rydym yn chwilio am unigolion sydd yn:

  • Yn berson positif, gofalgar?
  • Yn dymuno ymuno gyda’n timau gofal yn y cartref ffantastig?
  • A ydych yn berson positif, gofalgar, sydd am helpu pobl gynnal eu hannibyniaeth?
  • A ydych yn credu bod ffurfio perthynas gyda’r bobl yr ydych yn cefnogi yn bwysig?
  • A ydych am ymuno gyda’n timau gofal yn y cartref ffantastig?

Cyfeirnod Swydd: SAS118

Gradd: BAND D SCP 9 – SCP 13 £20,903 - £22,627 PRO RATA

Oriau: Oriau amrywiol

Lleoliad: Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 01/09/2022 5:00 pm

Dros dro: Mae swyddi parhaol a dros dro ar gael

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad