Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Glanhau a Hylendid (Parhaol)

Rydym yn chwilio unigolion brwdfrydig, egnïol ac sy’n ffocysu ar gwsmeriaid i ymuno gyda’n tîm MonLife. Rydym yn annog unigolion i wneud cais os ydynt yn angerddol am y diwydiant hamdden/chwaraeon a ffitrwydd ac yn medru dangos safon  uchel o ddarparu gwasanaeth, gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid ac yn bwysicaf oll egni, brwdfrydedd ac ymrwymiad.

Bydd angen i’r ymgeisydd i ymgymryd â thasgau glanhau golchi waliau a lloriau, ysgubo, defnyddio’r peiriant sugno llwch, tynnu llwch a gwacau biniau.

Cyfeirnod Swydd: LCHLC CLEAN – Canolfan Hamdden Cas-gwent (2 Swydd) & LMLC CLEAN – Canolfan Hamdden Trefynwy & LALC CLEAN – Canolfan Hamdden Y Fenni

Gradd: BAND A SCP 1-3 (£17,842 - £18,562) pro rata (£9.27-£9.64 yr awr)

Lleoliad: Canolfan Hamdden Cas-gwent, Canolfan Hamdden Trefynwy a Chanolfan Hamdden Y Fenni

Dyddiad Cau: 20/01/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na