Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Glanhau a Hylendid (Dros Dro)

Dymunwn lenwi’r swydd lanhau wag ddilynol yn Ysgol Gynradd a Meithrinfa Kymin View.

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys sicrhau y caiff yr adeilad ei gadw i lefel uchel o hylendid a glanweithdra.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus wneud tasgau glanhau megis golchi lloriau a waliau, ysgubo, defnyddio peiriant sugno llwch, tynnu llwch a gwagu biniau sbwriel.

 

Cyfeirnod Swydd: L23211025

Gradd: BAND A SCP 1-3 (£17,842 - £18,562) pro rata

Oriau: Hyd at 10 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn

Lleoliad: Ysgol Gynradd a Meithrinfa Kymin View, Trefynwy

Dyddiad Cau: 05/11/2021 12:00 pm

Dros dro: Ionawr i 31ain Awst 2022 i ddechrau

Gwiriad DBS: Bydd apwyntiad i’r rôl hon wedi ei eithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac yn amodol ar y gwiriad canlynol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: Nid oes angen gwiriad gan y GDG ar gyfer y rôl