Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Dymunwn lenwi’r swydd wag ddilynol yn Ty Arloesi Magwyr.

 

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys sicrhau y caiff yr adeilad i gadw i lefel uchel o hylendid a glanweithdra.

 

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus wneud tasgau glanhau megis golchi lloriau a waliau, ysgubo, defnyddio peiriant sugno llwch, tynnu llwch a gwagu biniau sbwriel

Cyfeirnod Swydd: RFC000041

Gradd: BAND A SCP 1 £17,842 – SCP 3 £18,562 Pro Rata

Oriau: 12.50 yr wythnos

Lleoliad: Ty Arloesi Magwyr

Dyddiad Cau: 22/01/2021 12:00 pm