Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Dymunwn lenwi’r swydd lanhau wag ddilynol yn Ysgol Gynradd Overmonnow.

 

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys sicrhau y caiff yr adeilad ei gadw i lefel uchel o hylendid a glanweithdra.

 

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus wneud tasgau glanhau megis golchi lloriau a waliau, ysgubo, defnyddio peiriant sugno llwch, tynnu llwch a gwagu biniau sbwriel.

 

Cyfeirnod Swydd: L23041079

Gradd: BAND A SCP 1-3 (£17,842 - £18,562) pro rata

Oriau: Hyd at 12.5 awr yr wythnos yn ystod term ysgol (a rhai oriau yn ystod gwyliau’r ysgol)

Lleoliad: Ysgol Gynradd Overmonnow

Dyddiad Cau: 08/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Dros dro

Gwiriad DBS: Yes