Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Dymunwn lenwi’r swydd wag ddilynol yn Ardal Trefynwy.

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys sicrhau y caiff yr adeilad i gadw i lefel uchel o hylendid a glanweithdra.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus wneud tasgau glanhau megis golchi lloriau a waliau, ysgubo, defnyddio peiriant sugno llwch, tynnu llwch a gwagu biniau sbwriel

Cyfeirnod Swydd: RFC012401

Gradd: BAND A SCP 1 £17,842 – SCP 3 £18,562 Pro Rata

Oriau: 12.00 yr wythnos

Lleoliad: Trefynwy

Dyddiad Cau: 05/03/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Nid oes angen gwiriad (Gwiriad Datgelu a Gwahardd)