Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cynnal a Chadw Tiroedd

Mae cynnal a chadw tiroedd yn darparu gwasanaeth hanfodol i sicrhau bod y Sir yn cyflawni ei dyheadau o ddarparu amgylchedd sy’n ddiogel, yn lân ac yn gynaliadwy. Bydd gweithwyr cynnal a chadw tiroedd, naill ai’n gweithio’n unigol neu fel tîm, yn cynnal mannau agored cyhoeddus; ymylon; plannu; ysgolion a safleoedd dan gontract i ddarparu amgylchedd gwyrdd a chynaliadwy o safon.

Gan amlaf bydd y swyddog yn gwneud gwaith cynnal a chadw tiroedd. Fodd bynnag, o bryd i’w gilydd bydd gofyn i chi weithio fel rhan o dîm gwasanaethau stryd, gan gynnal ansawdd yr amgylchedd lleol sy’n cynnwys codi sbwriel, ymateb i dipio anghyfreithlon ac ati. Dim ond os yw’r gweithiwr wedi nodi parodrwydd i gymryd rhan yn y gwasanaeth y caiff gwastraff ei lwytho (e.e. dal i fyny adeg gŵyl y banc).

Cyfeirnod Swydd: OPWSCALD28

Gradd: Pwynt 5 ar y Golofn Gyflog £19,650 – Pwynt 8 ar y Golofn Gyflog £20,852 y Flwyddyn

Oriau: 37 o oriau sylfaenol yr wythnos

Lleoliad: Cil y Coed

Dyddiad Cau: 23/05/2022 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na