Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd a Phobl Ifanc

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno gyda Thîm Gofal Cymdeithasol profiadol, yn cefnogi anghenion Plant Sy’n Derbyn Gofal, rhieni, gofalwyr  a phobl ifanc i symud at fyw’n annibynnol. Bydd y rôl yn cynnig rhaglenni gwaith sydd wedi eu cyfyngu o ran amser i rieni/gofalwyr a phobl ifanc er mwyn datblygu eu sgiliau a’u hyder i wneud penderfyniadau cynaliadwy.  

Cyfeirnod Swydd: SCS465

Gradd: BAND E SCP 14 - 18 (£23,080 - £24,982)

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 20/01/2022 5:00 pm

Dros dro: PARHAOL

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)