Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymorth a Gofal Nos – Parc Mardy

Rydym yn chwilio am Dylluanod y Nos CAREDIG yn Sir Fynwy!

Rydym yn chwilio am bobl i gefnogi pobl ym Mharc Mardy ystod y nos. Rydym angen pobl sydd yn garedig, yn caru treulio amser gyda phobl, yn hawdd siarad gyda hwy ac yn medru adeiladu perthnasau yn gyflym gyda phobl o bob cefndir.  Rydym yn chwilio am bobl sydd yn meddu ar sgiliau  cyfathrebu da ac sydd am wneud gwahaniaeth. Rydym yn cynnig cyfradd wych o gyflog a thaliadau ychwanegol am weithio ar benwythnosau a gŵyl y banc.

Rydym am wneud gwahaniaeth……. dewch i ymuno gyda ni 

Cyfeirnod Swydd: SAS255

Gradd: Band D [£20.903 – 22,627 pro rata] Taliadau ychwanegol dros nos Amser a chwarter ar ddydd Sadwrn Amser a hanner ar ddydd Sul.

Oriau: 17 AWR YR WYTHNOS

Lleoliad: Parc Mardy, Y Fenni

Dyddiad Cau: 22/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Ydy

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad DBS