Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant ag Anableddau

Dyma gyfle i weithiwr cymdeithasol profiadol i ymuno gyda thîm sydd yn ceisio datblygu Gwasanaeth i Blant ag Anableddau sydd yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, sydd yn ffocysu ar Asesiadau yn Seiliedig ar Gryfderau, Cynllunio Gofal Gweithredol, a Gweithio mewn Partneriaeth. Fel rhan o’r rôl, bydd cyfle i ymgymryd ag ystod eang o waith cymorth a diogelu gyda phlant a theuluoedd, yn gweithio gyda rhai o’r plant mwyaf bregus  sy’n rhan o’r gwasanaeth er mwyn sicrhau bod y plentyn yn cael ei glywed ac yn medru cymryd rhan yn ei gynllun gwasanaeth ei hun.  

Cyfeirnod Swydd: SCS288

Gradd: BAND I SCP 31– SCP 35 £34,728 - £38,890 pro rata

Oriau: 22.2 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 09/06/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)