Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol, Tîm Lleoli a Chymorth, Gwasanaethau Plant

Ydych chi’n weithiwr cymdeithasol brwdfrydig ac angerddol sydd eisiau gwella bywydau, a newidiadau bywyd plant sy’n derbyn gofal? Ydych chi’n deall y bwysigrwydd cefnogi’r system o amgylch y plentyn i alluogi’r plentyn i ffynnu a ffynnu. Ydych chi eisiau gweithio mewn tîm estynedig, cefnogol ac uchelgeisiol mewn awdurdod sydd wedi buddsoddi’n sylweddol mewn maethu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn lle sydd â chefnogaeth therapiwtig a seicolegol bwrpasol i ofalwyr maeth a’r plant maen nhw’n gofalu amdano? Hoffech chi weithio mewn awdurdod gwledig hardd gyda phump tref farchnad bert gan gynnwys Usk, a enwir gan y Sunday Times fel y lle gorau i fyw yng Nghymru yn 2021? Os felly, yma dyma’ch swydd.

Rydym yn chwilio am ymarferydd gwaith cymdeithasol llawn cymhelliant, myfyriol a chreadigol gyda gwerthoedd gwaith cymdeithasol cryf i ymuno â Thîm Lleoli a Chefnogi Sir Fynwy. Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm sy’n darparu cefnogaeth i lwyth achosion hylaw o ofalwyr maeth yn ogystal â chynnal nifer fach o asesiadau bob blwyddyn. Byddwch yn chwaraewr tîm cryf gyda sgiliau cyfathrebu gwych ac ymrwymiad i weithio ar y cyd â’r holl randdeiliaid. Bydd gennych gymhwyster gwaith cymdeithasol proffesiynol a byddwch wedi’ch cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Bydd gennych brofiad o ymarfer gofal maeth, yn ddelfrydol gyda phrofiad mewn asesu a / neu oruchwylio gofalwyr maeth, ond rydym yn cydnabod bod gan weithwyr cymdeithasol sydd â phrofiad mewn meysydd eraill lawer i’w gynnig.

Cyfeirnod Swydd: SCS279

Gradd: Band I SCP 31– SCP 35 £34,728 - £38,890

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Brynbuga ac ardaloedd Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 23/04/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)