Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Iechyd Meddwl i Oedolion De Sir Fynwy SAS019

I weithio fel Gweithiwr Cymdeithasol mewn tîm aml-ddisgyblaethol, gan ddarparu gwasanaeth Cynllunio Gofal a Thriniaeth ac Iechyd Meddwl arbenigol er mwyn diwallu anghenion unigolion a gofalwyr.

Cyfeirnod Swydd: SAS019

Gradd: BAND I SCP 31-35; £37,261 to £41,496

Oriau: 37 awr yr wythnos (Dydd Llun i Ddydd Gwener)

Lleoliad: Maindiff Court Hospital, Abergavenny

Dyddiad Cau: 30/03/2023 5:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)