Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Help Cynnar ac Asesu

Dyma gyfle i weithiwr cymdeithasol profiadol i ymuno gyda thîm sefydledig. Bydd y rôl yn cynnwys rheoli llwyth gwaith sydd yn cynnwys rheoli llwyth gwaith o blant a theuluoedd, asesu, cynllunio, gweithredu a gwerthuso er mwyn diogelu a hyrwyddo lles plant a’u teuluoedd. 

Cyfeirnod Swydd: SCS272

Gradd: BAND I SCP 31– SCP 35 £34,728 - £38,890

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Brynbuga ac ar hyd a lled Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 15/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad manwl gan Wirio’r Rhestr Gwahardd Gweithio â Phlant