Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cymorth Hirdymor, Gwasanaethau Plant

Dyma gyfle cyffrous i weithiwr cymdeithasol profiadol i ymuno gyda thîm
sefydledig sydd wedi ymrwymo i weithio’n egnïol a’n greadigol gyda phlant,
pobl ifanc a’u teuluoedd.

Cyfeirnod Swydd: SCS345

Gradd: BAND I SCP 31– SCP 35 £37261 -41496 pro rata

Oriau: 25.9 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga ac ar draws Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 09/02/2023 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad