Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cymorth Hirdymor, Gwasanaethau Plant

Dyma gyfle cyffrous i weithiwr cymdeithasol profiadol i ymuno gyda thîm sefydledig sydd wedi ymrwymo i weithio’n egnïol a’n greadigol gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Cyfeirnod Swydd: SCS274

Gradd: BAND I SCP 31 – SCP 35 £35,336 - £39,571

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Brynbuga ac ar hyd a lled Sir Fynwy.

Dyddiad Cau: 06/06/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)