Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd x 2

Dyma gyfle cyffrous i weithiwr cymdeithasol profiadol i ymuno gyda thîm sefydledig sydd wedi ymrwymo i weithio’n egnïol a’n greadigol gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd er mwyn sicrhau canlyniadau positif i blant a phobl ifanc. 

Cyfeirnod Swydd: SCS310 & SCS371

Gradd: BAND I SCP 31– SCP 35 £35336 -£39571

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga ac ar draws Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 14/07/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)