Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd

Dyma gyfle cyffrous i weithiwr cymdeithasol profiadol i ymuno gyda thîm sefydledig sydd wedi ymrwymo i weithio’n egnïol a’n greadigol gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd er mwyn sicrhau canlyniadau positif i blant a phobl ifanc. 

Cyfeirnod Swydd: SCS310

Gradd: BAND I SCP 31– SCP 35 £34,728 - £38,890

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 29/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)