Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn

I weithio fel gweithiwr cymdeithasol mewn tîm amlddisgyblaethol, sy’n darparu Gwasanaeth Cynllunio Iechyd Meddwl a Gofal a Thriniaeth Arbenigol er mwyn diwallu anghenion presennol unigolion a’u gofalwyr.

Cyfeirnod Swydd: SAS017

Gradd: Band I SCP 31 – 35 (£35, 336 - £39, 571)

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Ysbyty Cas-gwent, Cas-gwent

Dyddiad Cau: 19/05/2022 12:00 pm