Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Integredig

Mae Tîm Gwasanaeth Integredig De Sir Fynwy yn gweithio ar draws de’r Sir i alluogi pobl i barhau’n annibynnol yn eu cartrefi eu hun drwy ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol seiliedig yn y gymuned. Y nod yw osgoi derbyniadau diangen i ysbytai a lleoliadau preswyl.

Mae’r cyfle cyffrous yma wedi codi i weithiwr proffesiynol gyda chymhelliant uchel, profiadol a blaengar ymuno â Thîm Gwasanaeth Integredig De Sir Fynwy yn seiliedig yn Ysbyty Cymunedol Cas-gwent.

SAS 023  18.5 hours per week( Wednesday/Thursay/Friday)

SAS 030A 22.2 hours per week (Mon/Tues/Wednesday)

SAS  532  37 hours fixed term (contract length to be reviewed.)

Cyfeirnod Swydd: SAS023 / SAS030A / SAS532

Gradd: BAND I SCP 31 - 35 (£35.336 – £33,9571 y flwyddyn)

Oriau: 18.5 / 22.2 / 37

Lleoliad: Ysbyty Cymunedol Cas-gwent

Dyddiad Cau: 06/06/2022 5:00 pm

Dros dro: DROS DRO / PARHAOL

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad