Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Integredig

Mae Tîm Gwasanaeth Integredig De Sir Fynwy yn gweithio ar draws de’r Sir i alluogi
pobl i barhau’n annibynnol yn eu cartrefi eu hun drwy ddarparu gwasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol seiliedig yn y gymuned. Y nod yw osgoi derbyniadau
diangen i ysbytai a lleoliadau preswyl.
Mae’r cyfle cyffrous yma wedi codi i weithiwr proffesiynol gyda chymhelliant uchel,
profiadol a blaengar ymuno â Thîm Gwasanaeth Integredig De Sir Fynwy yn seiliedig
yn Ysbyty Cymunedol Cas-gwent.

Cyfeirnod Swydd: SAS531

Gradd: BAND I SCP 31 - 35 (£35,336 – £39,571) Pro Rata

Oriau: 18.5 awr yr wythynos

Lleoliad: Cas-gwent

Dyddiad Cau: 06/10/2022 5:00 pm

Gwiriad DBS: Oes