Dewch i ymuno ar tim

Gweithir Cymorth a Gofal Nos

Rydym yn chwilio am bobl i gefnogi pobl ym Mharc Mardy ystod y nos. Rydym angen pobl sydd yn garedig, yn caru treulio amser gyda phobl, yn hawdd siarad gyda hwy ac yn medru adeiladu perthnasau yn gyflym gyda phobl o bob cefndir.  Rydym yn chwilio am bobl sydd yn meddu ar sgiliau  cyfathrebu da ac sydd am wneud gwahaniaeth. Rydym yn cynnig cyfradd wych o gyflog a thaliadau ychwanegol am weithio ar benwythnosau a gŵyl y banc.

Cyfeirnod Swydd: SAS255

Gradd: BAND D [ £21,269 – £23,023 Pro Rata]

Oriau: 42.5 awr am bob cyfnod o 2 wythnos

Lleoliad: Parc Mardy, Y Fenni

Dyddiad Cau: 06/06/2022 5:00 pm