Dewch i ymuno ar tim

Goruchwylydd y Parlwr Te, Yr Hen Orsaf

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd yn medru ffocysu ar gwsmeriaid ac yn angerddol am bobl, am fwyd ac am ddarparu gwasanaeth.
Bydd profiad blaenorol gennych o weithio gyda’r cyhoedd a’n gweithio mewn maes yn paratoi bwyd; yn gyfarwydd gydag archebu stoc; yn cynllunio bwydlenni; ac yn gyfrifol am dîm o gynorthwywyr arlwyo.
Byddwch yn meddu ar dystysgrifau hylendid bwyd perthnasol a’r profiad a’r wybodaeth berthnasol am weithio’n ddiogel, iechyd a diogelwch, safonau hylendid bwyd a rheoliadau alergedd. Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus feddu, neu’n fodlon weithio tuag at ennill Trwydded Bersonol er mwyn gwerthu alcohol.

Cyfeirnod Swydd: ENTATT14

Gradd: BAND D (£20,903.00 - £22,627.00) pro rata

Oriau: 37

Lleoliad: Y Parlwr Te, Yr Hen Orsaf, Tyndyrn

Dyddiad Cau: 22/01/2021 12:00 pm