Dewch i ymuno ar tim

Goruchwylydd Arlwyo Ysgolion

Rydym yn chwilio am rywun i oruchwylio’r swyddogaeth arlwyo ar gyfer ysgolion cynradd o ddydd i ddydd. Fel rhan o’r rôl, bydd angen gwybodaeth gadarn o’r angen i daro cydbwysedd rhwng diogelwch bwyd/alergedd/deiet (cyfeirir at Agenda Bwyta’n Iachus Llywodraeth Cymru).

Weithiau, bydd angen i’r deiliad swydd i weithio mewn ceginau, paratoi cinio bwffe a chefnogi’r gwasanaethau prydau bwyd yn y gymuned a chynorthwyo’r Rheolwr Arlwyo Corfforaethol o dro i dro.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwaraewr tîm ac yn meddu ar y gallu i gyfathrebu yn effeithiol ac effeithlon gyda staff ar bob lefel.

Yn ddelfrydol, mae angen cymhwyster Lefel 3 Dyfarniad Goruchwylio Bwyd  CIEH ar gyfer y rôl ond nid yw hyn yn hanfodol gan y byddwn yn cynnig hyfforddiant i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Cyfeirnod Swydd: RFCSUP

Gradd: BAND E SCP 14-18 (£22,462 - £24,313)

Oriau: 30 awr yr wythnos (efallai y bydd angen gweithio oriau ychwanegol o dro i dro)

Lleoliad: Yn Nepo/Swyddfa Rhaglan ond bydd angen teithio/gweithio ar hyd a lled y sir.

Dyddiad Cau: 25/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Bydd apwyntiad i’r rôl hon wedi ei eithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac yn amodol ar y gwiriad canlynol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: (Nodwch lefel y gwiriad): Gwiriad Manwl gan Wirio’r Rhestr Gwahardd Gweithio gyda Phlant