Dewch i ymuno ar tim

Gofalwr

Pwrpas y Rôl hon:-

Fel rhan o’r rôl hon, bydd angen agor, cau a chynnal ein hamgylchedd dysgu hyfyw yn yr ysgol ac ar dir yr ysgol.

12 o Ddisgwyliadau a Chanlyniadau’r Rôl hon:-

Agor yr ysgol yn ddiogel i’r holl blant a’n sicrhau bod y safle yn ddiogel ar ddiwedd y dydd.

Yn cynnal y cofrestrau Iechyd a Diogelwch a’r gwiriadau sydd angen, a chwblhau hyfforddiant fel sydd angen, yn cefnogi’r Corff Llywodraethu, Pennaeth a’r holl staff yn cynnal amgylchedd ysgol sydd yn hyfyw, cyffrous a’n ddiogel.

Yn cymryd rhan lawn mewn tîm ysgol sydd yn gefnogol, deinamig a llwyddiannus.

Bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:-

Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol o dan gyfarwyddyd y Swyddog Gweithrediadau er mwyn cefnogi’r gwaith o gynnal a glanhau’r adeilad.

Cyfeirnod Swydd: L21641002

Gradd: Band C, SCP5-8, (£19,650-£20,852 llawn asmer)

Oriau: 9 awr yr wythnos (52 Wythnos)

Lleoliad: Ysgol Gynradd Rogiet

Dyddiad Cau: 24/06/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)