Skip to Main Content

Rydym yn darparu gwasanaeth brys y tu allan i oriau gwaith arferol. Mae’r gwasanaeth hwn yn delio â sefyllfaoedd brys nad yw’n gallu aros tan y diwrnod gwaith nesaf yn unig.

Ffoniwch ni os bydd:

  • plentyn neu berson ifanc ag angen eu diogelu rhag niwed ar frys
  • rhiant neu ofalwr plentyn ag angen help, cyngor neu gymorth ar frys
  • gofalwr oedolyn agored i niwed (y rheiny sydd â phroblemau iechyd meddwl, anableddau corfforol neu ddysgu, neu bobl hŷn) angen help ar frys

Gallwch gysylltu â ni ar 0800 328 4432.

Dydd Llun i ddydd Iau rhwng 5 pm a 8.30 am.
Dydd Gwener 4.30 pm tan 8.30 am ar y dydd Llun canlynol.
Gwyliau banc a dros y penwythnos 24 awr.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer argyfyngau gwasanaethau cymdeithasol yn unig.

Ar gyfer pob argyfwng cyngor arall, ffoniwch 0300 123 1055.

Lawrlwythwch ein taflen gwasanaethau cymdeithasol y tu allan i oriau