cysylltwch â ni drwy ffonio 01633 644466 neu E-bost Careline@monmouthshire.gov.uk, rydym yn rhedeg gwasanaeth cyfyngedig ar hyn o bryd ond byddwn yn ymateb cyn gynted ag y medrwn.

Caiff Careline hefyd ei alw yn Telecare. Mae’r gwasanaeth yn darparu offer i helpu pobl i fyw’n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.

Cysylltwch â ni i gael sgwrs am yr offer a sut y gall eich helpu chi neu rywun yr ydych yn gofalu amdano/amdani.

Ffôn: 01633 644466

E-bost: Careline@monmouthshire.gov.uk