cysylltwch â ni drwy ffonio 01633 644466 neu E-bost Careline@monmouthshire.gov.uk, rydym yn rhedeg gwasanaeth cyfyngedig ar hyn o bryd ond byddwn yn ymateb cyn gynted ag y medrwn.

Man sat reading newspaper whilst reading a device that detects falls in the home

Caiff Careline hefyd ei alw yn Telecare neu TECs. Mae’r gwasanaeth yn darparu offer i helpu pobl i fyw’n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.

Bydd aelod wedi’i hyfforddi o’n tîm yn gweithredu’n gyflym os oes argyfwng. Gallai hyn fod yn alwad ffôn i gefnogaeth cymorth cyntaf lleol, meddyg neu’r gwasanaethau argyfwng.

Yn llyfrgell Cil-y-coed, mae offer ar gael i’w weld neu ei brofi cyn gweithio gyda ni.

Mae’r prif wasanaeth, Lifeline, yn gweithio fel llinell ffôn. Pan gaiff botwm ei bwyso, bydd llais cyfeillgar yn cynnig gwybodaeth leol a help i chi.

Mae gennym lawer o offer a all eich diogelu rhag codymau a helpu i wneud eich cartref yn fwy diogel. Gweithiwn gyda chi fel ei bod yn cyd-fynd â’ch ffordd o fyw.

Cysylltwch â ni i gael sgwrs am yr offer a sut y gall eich helpu chi neu rywun yr ydych yn gofalu amdano/amdani.

Ffôn: 01633 644466

E-bost: Careline@monmouthshire.gov.uk

Facebook: MCC Careline

Twitter: @MCC_Careline

women wearing careline pendants