Ceir dwy brif adran yn y gwasanaethau cymdeithasol:

  • Oedolion
  • Plant

Mae’r gwasanaethau i oedolion yn Sir Fynwy yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau sy’n helpu oedolion i fyw mor annibynnol ag y bo modd.

Ein nod yw eich helpu i reoli eich bywyd eich hun yn eich cartref eich hun, neu mewn lleoliad preswyl os nad ydych yn gallu byw gartref.

Mae gwasanaethau cymdeithasol i blant yn cynnig cymorth i deuluoedd – gan gynnwys amddiffyn plant, plant mewn angen, maethu a mabwysiadu.

Rydym yn gweithio’n agos gydag asiantaethau eraill i amddiffyn plant a phobl ifanc, ac mae gennym ddyletswydd i gymryd camau os teimlwn fod plentyn neu berson ifanc mewn perygl o niwed neu gam-drin.

Cysylltiadau

Cydraddoldeb a mynediad

E-bost: equality@monmouthshire.gov.uk

Tîm dyletswydd argyfwng

Ffôn: 0800 3284432

Tîm dyletswydd y Fenni

E-bost: abergavennyoss@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01873 735885

abergavennyoss@monmouthshire.gov.uk

Cyfeiriad:
Neuadd y Farchnad
Cross Street
Y Fenni
NP7 5HD

Tîm dyletswydd Cil-y-coed

E-bost: caldicotoss@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01291 635666

Cyfeiriad:

Siop Un Stop Cil-y-coed
Woodstock Way
Cil-y-coed
NP26 5DB

Tîm dyletswydd Cas-gwent

E-bost: chepstowoss@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01291 635605

Cyfeiriad:

Siop Un Stop Cas-gwent
Manor Way
Cas-gwent
NP16 5HZ

Tîm dyletswydd Trefynwy

E-bost: monmouthoss@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01600 775100

Cyfeiriad:

Siop Un Stop Trefynwy
Priory Street
Trefynwy
NP25 3XA

Tîm plant a chymorth i deuluoedd

Ffôn: 01291 635692

Cyfeiriad:

Gwasanaethau cymdeithasol i blant
Tîm plant a chymorth i deuluoedd
Tŷ Hanbury
Cas-gwent
Sir Fynwy

Tîm plant ag anableddau

Ffôn: 01291 635721

Cyfeiriad:

Gwasanaethau cymdeithasol i blant
Tîm plant a chymorth i deuluoedd
Tŷ Hanbury
Cas-gwent
Sir Fynwy

Tîm atgyfeirio ac asesu

Ffôn: 01291 635669

Cyfeiriad:

Tîm atgyfeirio ac asesu
Gwasanaethau cymdeithasol i blant
Tŷ Hanbury
Cas-gwent
Sir Fynwy