Mae Gemau Sir Fynwy wedi’i seilio ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac yn bwysicaf oll gael hwyl drwy chwaraeon.

Bydd pob diwrnod yn ddiwrnod llawn amrywiaeth gyda gweithgareddau chwaraeon y gall plant a phobl ifanc 5-12 oed gymryd rhan ynddynt.

Mae cymaint i’w wneud yn Sir Fynwy fendigedig i roi’r haf mae plant ei eisiau.

Cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol i archebu. I hwyluso’r broses gallwch lawrlwytho ein ffurflen cofrestru a dod â hi gyda chi.

Leisure Centre Telephone Email Address
Abergavenny Leisure Centre 01873 735360 abergavennyleisurecentre@monmouthshire.gov.uk Old Hereford Road, Abergavenny, NP7 6EP
Caldicot Leisure Centre 01291 426850 caldicotleisurecentre@monmouthshire.gov.uk Mill Lane Caldicot Monmouthshire, NP26 4BN
Chepstow Leisure Centre 01291 635745 chepstowleisurecentre@monmouthshire.gov.uk Welsh Street Chepstow Monmouthshire, NP16 5LR
Monmouth Leisure Centre 01600 775135 monmouthleisurecentre@monmouthshire.gov.uk Old Dixton Rd, Monmouth, NP25 3DP

 

Edrychwch ar y calendr digwyddiadau islaw!

 

Os ydych rhwng 11 a 13 oed ac yn awyddus i wneud ychydig o ymarfer yn ein campfeydd oedolion, galwch heibio ein rhaglen gwyliau NRG.

Bob dydd rhwng 1:30 a 4:30pm ym mhob un o’n pedair canolfan hamdden.