Dyma’r gallu i fyw eich bywyd bob dydd yn defnyddio dwy iaith.

Fel rhiant, bydd penderfynu ar addysg eich plentyn un o’r penderfyniadau pwysicaf a wnewch. Gall nifer gynyddol o rieni dystio y bu dewis addysg cyfrwng Cymreg ar gyfer eu plentyn yn brofiad cadarnhaol a gwerth chweil.

• Mae’r wybodaeth a roddir yma yn anelu i drafod pryderon a nodi manteision bod yn ddwyieithog.

• Mae hefyd yn dangos llwybr clir i’ch plentyn drwy’r blynyddoedd ysgol o’ ddosbarth meithrin, i ysgol gynradd ac ysgol uwchradd a thu hwnt.