Mae Plant a Phobl Ifanc yn cynnwys hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Cyllid Myfyrwyr

Ymddiriedolaeth Gwaddol Fferm Sir Fynwy 

Blynyddoedd Cynnar

Dechrau’n Deg

ID: CYPFS001W

Prosiect Acorn

ID: CYPEY001W

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwasanaeth Lles Addysg

Gwasanaeth Atgyfeirio Disgyblion

Derbyniadau i leoliadau Meithrin ac Ysgolion

Prydau Ysgol am Ddim

Islaw mae rhestr o’n Hysgolion – edrychwch ar wefannau’r ysgolion i weld eu Polisïau Preifatrwydd os gwelwch yn dda.

Ysgolion Gynradd

Ysgol Gynradd Archesgob Rowan Williams (gwirfoddol a gynorthwyir)

Gwefan: www.arwprimaryschool.co.uk

Ysgol Gynradd Cantref

Gwefan: www.cantref.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gynradd Parc y Castell

Gwefan: www.castlepark.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gynradd Cross Ash

Gwefan: www.crossash.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gynradd y Dell

Gwefan: www.dell.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gynradd ac Uned Feithrin Deri View

Gwefan: www.deriviewprimary.co.uk

Ysgol Gynradd Dewstow

Gwefan: www.dewstowprimary.org.uk

Ysgol Gynradd Durand

Gwefan: www.durand.wales

Ysgol Gynradd Gilwern

Gwefan: www.gilwernprimaryschool.org

Ysgol Gynradd Goetre Fawr

Gwefan: www.goytrefawrprimary.ik.org

Ysgol Gynradd Kymin View

Gwefan: www.kyminviewprimary.org.uk

Ysgol Gynradd Llandogo

Gwefan: www.llandogo.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gynradd Llan-ffwyst

Gwefan: www.llanfoist.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Llandeilo Bertholau

Gwefan: http://www.llantiliopertholeycv.monmouthshire.sch.uk/

Ysgol Gynradd Llanfihangel Crucornau

Gwefan: www.llanvihangel.ik.org

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Osbaston

Gwefan: www.osbastonciwschool.cymru

Ysgol Gynradd y Forwyn Fair a Sant Mihangel (gwirfoddol a gynorthwyir)

Gwefan: www.olsm.co.uk

Ysgol Gynradd ac Uned Anghenion Arbennig Overmonnow

Gwefan: www.overmonnow.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gynradd Penfro

Gwefan: www.pembrokeprimaryschool.co.uk

Ysgol Iau a Babanod Wirfoddol a Reolir Rhaglan

Gwefan: www.raglanciwvcprimary.co.uk

Ysgol Gynradd Rogiet

Gwefan: www.rogiet.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gynradd Ynysgynwraidd

Gwefan: www.shirenewton.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair (gwirfoddol a gynorthwyir)

Gwefan: stmarysrcprimary.wordpress.com

Uned Gynradd a Meithrin Thornwell

Gwefan: www.thornwell.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gynradd Tryleg

Gwefan: www.trellechprimary.co.uk

Ysgol Gynradd Gwndy

Gwefan: www.undyprimary.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Brynbuga

Gwefan: www.uskprimary.monmouthshire.sch.uk

Ysgol Gymraeg y Fenni

Gwefan: www.ysgolyfenni.org.uk

Ysgol y Ffin

Gwefan: www.ygyffin.ik.org

Ysgolion Uwchradd

Ysgol Cil-y-coed

www.caldicotschool.com

Ysgol Cas-gwent

www.chepstowschool.net

Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII

www.kinghenryviiischool.org.uk

Ysgol Gyfun Trefynwy

www.monmouthcomprehensive.org.uk

Ysgol Arbennig Tŷ Mounton

www.mountonhouse.org.uk/

Ysgol Gyfun Gwynllyw

www.gwynllyw.weebly.com