Mae Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yn cynnwys hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Llinell Ofal Tai

Llinell Ofal

ID: ENTCL001W

Diogelu’r Cyhoedd

Iechyd yr Amgylchedd

Safonau Masnach ac Iechyd Anifeiliaid

ID: SCHTS001W

Iechyd Cyhoeddus

ID: SCHEH001W

Cyflenwadau Dŵr Preifat

ID: SCHEH002W

Trwyddedu

Alcohol, Adloniant a Lluniaeth Hwyr y Nos

ID: SCHLP001W

Gamblo

ID: SCHLP002W

Cerbyd Hacni a Hurio Preifat

ID: SCHLP003W

Hypnotiaeth

ID: SCHLP004W

Cychod Pleser

ID: SCHLP005W

Metel Sgrap

ID: SCHLP006W

Sefydliadau Rhyw

ID: SCHLP007W

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Gwybodaeth defnyddiwr gwasanaeth grant rhaglen Cefnogi’n Pobl

ID: SCHSP001W

Atgyfeiriad Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid

ID: SCHYOS001W

Cronfa Ddata Datblygu’r Gweithlu

ID:SCHWF001W

Comisiynu

ID: SCHCO001W

Gwasanaeth Integredig Oedolion

ID: SCHIN001W

Gwasanaeth Anabledd Oedolion

ID: SCHAD001W

Gwasanaethau Plant

Recriwtio Maethu

ID: SCHCS001W

Gwasanaethau Plant

ID: SCHCS002W

Iechyd a Diogelwch

Proses Adrodd Damweiniau/Digwyddiadau – Uniongyrchol

ID: SCHHS001W

Llinell Ofal

Llinell Ofal

ID: ENTCL001W