Pam Sir Fynwy ?

Mae tirlun godidog Sir Fynwy yn ymestyn o Ddyffryn Gwy i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ei gwneud y lle perffaith i ysbrydoli cynnwys creadigol sy’n dathlu pobl leol o bob cefndir ac anghenion.

Fel arweinydd creadigol Cyngor Sir Fynwy byddwch yn gosod yr agenda brand a chyfryngau, gan ddod â strategaeth Sir Fynwy yn fyw.

Croesawn bobl creadigol, strategol ac arloesol gydag angerdd am ddarparu ymgyrchoedd unigryw, diddorol a chofiadwy. Rydym yn edrych am rywun gyda dychymyg, a gydbwysir gyda llygad am fanylion a dull trefnus i gyrraedd dyddiadau cau. Byddwch yn mwynhau gweithio ar brosiectau amrywiol, gydag amrywiaeth o bobl a sgiliau rhyngbersonol cryf.

Croesewir syniadau newydd, a bydd pob dydd yn wahanol. Gwnewch gais heddiw.

Cysylltu â ni

Felly os oes gennych ddiddordeb sac yr hoffech sgwrs anffurfiol cysylltwch â fi drwy abigailbarton@monmouthshire.gov.uk, Linkedin neu drydar @abigail_barton

Sut mae hi yma?

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ar 8 Hydref 2021.

Cynhelir cyfweliadau ar 13 Hydref 2021.