TYMOR YN DECHRAU Dydd Llun 2 Medi 2019
HANNER TYMOR YN DECHRAU Dydd Llun 28 Hydref 2019
HANNER TYMOR YN GORFFEN Dydd Gwener 1 Tachwedd 2019
TYMOR YN GORFFEN Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019
CYFANSWM YR HYDREF 75 diwrnod
TYMOR YN DECHRAU Dydd Llun 6 Ionawr 2020
HANNER TYMOR YN DECHRAU Dydd Llun 17 Chwefror 2020
HANNER TYMOR YN GORFFEN Dydd Gwener 21 Chwefror 2020
TYMOR YN GORFFEN Dydd Gwener 3 Ebrill 2020
CYFANSWM Y GWANWYN 60 diwrnod
TYMOR YN DECHRAU Dydd Llun 20 Ebrill 2020
HANNER TYMOR YN DECHRAU Dydd Llun 25 Mai 2020
HANNER TYMOR YN GORFFEN Dydd Gwener 29 Mai 2020
TYMOR YN GORFFEN Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
CYFANSWM YR HAF 60 diwrnod