Mae Strategaeth a Chynllun Gweithredu Gwirfoddoli 2016-2019 yn cyflwyno uchelgeisiau Cyngor Sir Fynwy i alluogi a datblygu gwirfoddoli ar draws y sir ac i gwmpasu cefnogaeth gan bartneriaethau ar draws sectorau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat. Arweiniwyd datblygu’r strategaeth gan Gyngor Sir Fynwy mewn ymgynghoriad gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a chyfraniadau gan weithgor traws-sector.

Drafft Strategaeth Gwirfoddoli

Byddem yn croesawu eich adborth yn y ffurflen islaw.

Drafft Ymgynghoriad Strategaeth Gwirfoddoli
Cyntaf
Olaf
Sending