Dewch i ymuno ar tim

Dirprwy Swyddog Cofrestru/Dirprwy Gofrestrydd Arolygol

Yn ymgymryd â dyletswyddau cofrestru yn unol gyda’r ddeddfwriaeth gyfredol o dan oruchwyliaeth gyffredinol y Rheolwr Gwasanaeth Cofrestru ac yn darparu’r pwynt cyswllt rheng-flaen ar gyfer y gwasanaethau cofrestru mewn modd effeithiol, proffesiynol a chwrtais.

Cyfeirnod Swydd: CDEPREG

Gradd: BAND F SCP 19 – SCP 23 £27,852 - £30,151 Pro Rata

Oriau: 15 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa Gofrestru, Rhadyr , Brynbuga a lleoliadau amrywiol

Dyddiad Cau: 12/12/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)