Dewch i ymuno ar tim

Dirprwy Arweinydd Gwaith Cymdeithasol Dros Dro-Gwasanaethau Integredig Gogledd Sir Fynwy

Yn ddirprwy arweinydd gwaith cymdeithasol dros dro ar gyfer Gwasanaethau Integredig Gogledd Sir Fynwy

 

Cefnogi a dirprwyo ar gyfer rheoli a datblygu tîm o weithwyr cymdeithasol ac aseswyr gofal cymdeithasol.

 

Cyfeirnod Swydd: SAS530

Gradd: Band J: SCP 35 - 39 (£39,571 - £43,570)

Oriau: 18.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Canolfan Adnoddau Parc Maerdy, Y Fenni

Dyddiad Cau: 27/05/2022 12:00 pm

Dros dro: Dros dro – 12 mis i 31/5/2023

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad