Dewch i ymuno ar tim

Derbynnydd Arian Rhan Amser

Rydym yn chwilio unigolion brwdfrydig, egnïol ac sy’n ffocysu ar gwsmeriaid i ymuno gyda’n tîm MonLife. Rydym yn annog unigolion i wneud cais os ydynt yn angerddol am y diwydiant hamdden/chwaraeon a ffitrwydd ac yn medru dangos safon  uchel o ddarparu gwasanaeth, gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid ac yn bwysicaf oll egni, brwdfrydedd ac ymrwymiad.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus  ddelio gydag ymholiadau cwsmeriaid mewn person a dros y ffôn. Bydd angen hefyd iddynt hefyd hyrwyddo ein gwasanaethau yn ogystal â’r rhai hynny sydd yn cael eu darparu gan ein budd-ddeiliaid megis ein clybiau lleol.

Cyfeirnod Swydd: LCHC400

Gradd: BAND C SCP 5 – SCP 8 (£19,312 - £20,493) ar ffurf pro-rata

Oriau: Yn gweithio ar rota 3 wythnos ar gyfartaledd o 20.25 awr yr wythnos, sy’n cynnwys: Pob nos Lun a nos Iau 3.00-10.00pm Dwy noson Wener ym mhob tair 3.00-10.00pm Un dydd Sadwrn ym mhob tri 8.30-5.45pm

Lleoliad: Canolfan Hamdden Cas-gwent

Dyddiad Cau: 29/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na