Dewch i ymuno ar tim

Darparydd Gwasanaeth Prydau (3 Swydd Wag)

Rydym yn chwilio am berson i ymgymryd â’r rôl fel Darparydd Gwasanaeth Prydau yn Nhepo Rhaglan. Yn darparu prydau bwyd poeth neu wedi rhewi i Ddefnyddwyr Gwasanaeth sydd ag anghenion wedi eu hasesu. Yn gwasanaethu Sir Fynwy gyfan, 365 diwrnod y flwyddyn er mwyn hyrwyddo annibyniaeth.
Mae angen cymhwyster Hylendid Bwyd Lefel 2 CIEH ar gyfer y rôl hon; fodd bynnag, nid yw’n hanfodol gan y byddwn yn cynnig hyfforddiant i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Cyfeirnod Swydd: SAS210

Gradd: BAND D SCP 9 £20,903 – SCP 13 £22,627 Pro Rata

Oriau: 4 + 7

Lleoliad: Depo Rhaglan

Dyddiad Cau: 30/07/2021 12:00 pm

Dros dro: Parhaol

Gwiriad DBS: Bydd apwyntiad i’r rôl hon wedi ei eithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac yn amodol ar y gwiriad canlynol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: Gwiriad Manwl gan Wirio’r Rhestr Gwahardd Gweithio ag Oedolion