Bydd staff mewn siop un stop yn:

  • Eich helpu i gael mynediad at wasanaethau’r cyngor
  • Rhoi cyngor ar wasanaethau gan y sectorau gwirfoddol, preifat a chyhoeddus
  • Rhoi gwybodaeth i chi am grwpiau cymunedol a digwyddiadau lleol
  • Eich rhoi mewn cysylltiad â’r bobl gywir a fydd yn gallu delio â’ch ymholiad

Cysylltiadau

Siopau un stop – ymholiadau cyffredinol

E-bost: onestopshop@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01291 426400

Siop Un Stop y Fenni

E-bost: abergavennyoss@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01873 735800

Cyfeiriad:

Neuadd y Farchnad
Cross Street
Y Fenni
NP7 5HD

Siop Un Stop Cil-y-coed

E-bost: caldicotoss@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01291 426400

Cyfeiriad:

Siop Un Stop Cil-y-coed
Woodstock Way
Cil-y-coed
NP26 5DB

Siop Un Stop Cas-gwent

Cewch hyd i Siop Un Stop Cas-gwent yn adeilad y llyfrgell.

E-bost: chepstowoss@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01291 635700

Cyfeiriad:

Siop Un Stop Cas-gwent
Manor Way
Cas-gwent
NP16 5HZ

Siop Un Stop Trefynwy

E-bost: monmouthoss@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01600 775200

Cyfeiriad:

Siop Un Stop Trefynwy
Priory Street
Trefynwy
NP25 3XA