Bydd cyrsiau ar-lein yn dechrau ym mis Ionawr 2021.

Teitl y CwrsDyddiadCostDisgrifiad o’r Cwrs
Paentio DyfrlliwDydd Llun 13eg Medi 2021 6.30 – 8.30pm £84.00Ymunwch â’r cwrs Paentio Dyfrlliw ar-lein hwn gyda Philomena Vaughan am 10 wythnos
Dyfrlliwiau ar gyfer Dechreuwyr – Clychau’r GogDydd Lau 3 Mehefin 10.30-12.30 (2 wythnos)£12.60Cwrs Dyfrlliw Ar-lein i Ddechreuwyr, arweiniad cam wrth gam gan y tiwtor a’r artist Emma Rhydderch Price.

Gwersyll ExcelDydd Mawrth 11 Mai (3 wythnos) 6.30-8.30pmAm DFfi cofrestru £10 wedyn dosbarthiadau am ddimCynlluniwyd y cwrs hwn i ddechrau yn y dechrau, gan gyflwyno neu adalw nodweddion cynhyrchu a gweithio gyda thaenlenni Microsoft Excel, cyn edrych ar swyddogaethau a phrosesau uwch. Gallai’r pynciau y rhoddir sylw iddynt gynnwys: fformiwlâu, didoli, bwydo data, graffiau a siartiau, yn cynnwys cyflwyniad i swyddogaethau ariannol a thrin data. Bydd y cyflymder a’r cynnwys yn dibynnu ar lefel arbenigedd y rhai sy’n cymryd rhan, ond gellir cynnal prosiectau unigol i ddarparu ar gyfer dysgwyr mwy profiadol.

Almaeneg i DdechreuwyrCwrs 10 wythnos
24 Mawrth, 6-8pm a 25 Mawrth 6-8pm
£63Mae ymagwedd y tiwtor at y cyrsiau hyn yn weddol hyblyg gan fod angen iddi fedru ymateb i’r dysgwyr sy’n dod ond maent bob amser yn dechrau ar y dechrau ac yn rhoi sylw i bynciau o ddefnydd a diddordeb. Nid ydynt yn dilyn unrhyw lyfr neilltuol ond mae’r tiwtor yn defnyddio llyfr cwrs BBC Talk German Willkommen 1: German gan Paul Coggle a Heiner Schenke ac adnoddau gwefan addas ar gyfer rhai sy’n dysgu Almaeneg. Mae’n tynnu popeth ynghyd cyn pob cwrs ac yn dosbarthu taflenni y noswaith flaenorol fel bod gan bawb gopi da o eirfa newydd a strwythurau. Mae bob amser yn hapus i ymateb i unrhyw ymholiadau, egluro dryswch ac esbonio rhywbeth eto. Dywedodd, “Rwyf mor ddiolchgar am bopeth a roddodd dysgu Almaeneg fel iaith ychwanegol i fi a fy mhrif nod yn y dosbarthiadau yw rhannu cymaint o hynny gyda chi ag a fedraf.”

Parhau â’ch ffotograffiaeth a golygu ffotograffau16 Mawrth 12:00 – 14:00pmCwrs 6 Wythnos £37.80Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer pobl gyda pheth gwybodaeth o ffotograffiaeth a llurgunio neu olygu ffotograffau.
Mae hwn yn gwrs parhau lle gwnaethom drin pynciau megis cyfansoddiad, defnyddio y moddau macro, tirlun, arbrofi mewn blaenoriaeth agoriad, gosod y cydbwysedd gwyn a defnyddio fflach. Rydym yn symud ymlaen i ddysgu sgiliau newydd tebyg i’r awgrymiadau a restrir islaw.
Rhan 1 Sgiliau a thechnegau ffotograffiaeth, yn defnyddio eich camera eich hun. Dysgu ac ymarfer gosodiadau megis cyflymder caead, datguddiad, modd â llaw, llinellau arweinol ac yn y blaen
Rhan 2 Technegau ffotograffig yn defnyddio meddalwedd Photoshop Elements – yn cynnwys her a gosodir i’w gorffen bob wythnos.
Pan fydd modd i ni wneud hynny, byddwn yn cwrdd am sesiynau ymarferol wyneb i wyneb a  sesiynau tynnu ffotograffau.
Y pwnc a ddewiswyd ar gyfer yr arddangosfa a rhannu yw “NATUR”.

Sbaeneg i DdechreuwyrDydd Iau 7 Ionawr 18:30-20:3010 wythnos £63Yn y dosbarth ar-lein hwn gallwch ddysgu sylfeini Sbaeneg; cwrdd â ffrindiau, cyflwyno eich hun, siarad am ble ydych yn byw ac erbyn diwedd y 10 wythnos hwn gallwch gynnal sgwrs yn hyderus.

ESOLDydd Llun 4 Tachwedd 2020 09:30-11:30 a 20:00-22:0030 wythnos Ffi cofrestru £10 wedyn dosbarthiadau am ddimGall myfyrwyr yn awr ddysgu Saesneg ar-lein, mae pob lefel o ddysgu ar gael naill ai yn y cwrs bore neu fin nos.

Coginio gyda’ch Plentyn17 Mai 4-6pmFfi cofrestru £10 wedyn dosbarthiadau am ddim
6 wythnos
(Dim ond prynu’r cynhwysion bob wythnos)
Ymunwch a’n tiwtor coginio gwych a chael hwyl tra byddwch yn dysgu sut i wneud prydau iach gyda’ch teulu yng nghysur eich cegin eich hun.
Ysgrifennu CreadigolDydd Llun 10 Mai 12.30-14.30pm10 wythnos £63Mae’r cwrs yn rhoi sylw i farddoniaeth, straeon byr, traethodau, erthyglau … Byddwn hyd yn oed yn eich helpu gyda’ch nofel, os mai yno mae yno mae’ch angerdd.

Ysgrifennu Llyfrau PlantDydd Llun 25 Ionawr 12.15 – 14.15pm10 wythnos £63Byddwn yn darllen yn eang ac yn rhoi cynnig ar ysgrifennu ar gyfer wahanol grwpiau oedran. Antur, dirgelwch, hud a lledrith, hanes, hiwmor, y byd go iawn gyda’i holl broblemau – byddwn yn canfod beth mae plant yn hoffi ei ddarllen a ph’un ai y medrwn ysgrifennu straeon fydd yn apelio at ddarllenwyr rhwng pump a phymtheg oed.

Iaith Arwyddion Pryeinig12 Ebrill 18.30 – 20.3010 wythnos £63Cyflwyniad i sylfeini Iaith Arwyddion Prydeinig i barhau i ddysgu geirfa. Gwella sylfeini Iaith Arwyddion Prydeinig yn cynnwys geirfa, sillafu bysedd ac ymadroddion allweddol sylfaenol. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i sgwrsio gyda phobl Fyddar sy’n defnyddio BSL i arwyddwr llif. Nid yw’r cwrs yn cynnig achrediad.

Arlunio Ar Gyfer DechreuwyrTBCTBCTBC
Cwrs Ysgrifennu AcademaiddAwst/MediTBCMae hwn yn gwrs byr o 3 gwers (o 2 awr) am bythefnos (i’w gadarnhau).
Rydych wedi derbyn eich graddau Safon Uwch ac yn gwneud cynlluniau ar gyfer addysg uwch. Efallai nad oedd wir angen traethodau hir ar y pynciau a gymeroch yn yr ysgol, neu nid oeddech yn ei chael yn hawdd ysgrifennu traethodau ac yn awr rydych yn pryderu y gallech gael trafferth yn y brifysgol/coleg. Bydd y cwrs hwn yn cynyddu eich hyder ac yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddod yn fyfyriwr o’r radd flaenaf.
Byddwn yn astudio technegau cyfansoddiad traethawd da, gan gynnwys sut i nodi cyfeiriadau yn y traethawd, osgoi llên-ladrad a llunio rhestr gyfeirio/llyfryddiaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno ag unrhyw un o’n cyrsiau ar-lein, cysylltwch â ni communityed@monmouthshire.gov.uk